Algemene voorwaarden Kei Goed GeDaan,
Praktijk voor Remedial Teaching en Huiswerkbegeleiding.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen en ondersteuning die Kei Goed GeDaan biedt.

  1. De afgesproken lestijden zijn bindend. In geval van verhindering of ziekte van de leerling dient/dienen de ouder(s)/verzorger(s) dit uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven, anders wordt de behandelingstijd in rekening gebracht. Dit geldt ook bij onderwijsondersteuning die op scholen wordt gegeven.
  2. Per begeleidingsuur wordt 45 minuten besteed aan directe leerlingbegeleiding en 15 minuten voorbereidingstijd voor de Rt-er.
  3. Aan het eind van elke maand ontvangt u een factuur. U wordt verzocht het factuur binnen 14 dagen te betalen. Kei Goed GeDaan heeft het recht om bij geen of te late betaling haar verplichtingen op te schorten of te annuleren. Zoals eerder gemeld worden lessen die niet tijdig zijn afgemeld in rekening gebracht.
  4. Kei Goed GeDaan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen in de reistijd van en naar de praktijkruimte.
  5. Overleg met derden gebeurt alleen met goedkeuring van de ouders.