Heeft jouw basisschoolkind moeite met leren?
Is leren lezen, spellen of rekenen een grote uitdaging?
Is het automatiseren van tafels en sommen tot 20 een ramp?
Kan je jouw kind niet meer verder helpen met schoolzaken?
Zou één op één aandacht jullie grote wens zijn?
Is jouw kind niet gelukkig?

Heeft jouw kind hulp nodig?

Lezen

Heeft jouw kind moeite met:

letters herkennen;
klanken als eu, ui, oe;
vlot lezen;
begrijpend lezen;

of heeft jouw kind moeite met een andere leesvaardigheid?

Spellen

Heeft jouw kind moeite met:

baker of bakker;
eu of ue;
melk of meluk;
politie of polietsie;
wordt of word;

of is er sprake van dyslexie?

Rekenen

Heeft jouw kind moeite met:

sommen tot 20;
sommen tot 100;
tafels;
verhaaltjessommen;
breuken;
procenten;

of is er een ander rekenprobleem?

Leren

Leert hij zo makkelijk en weet hij daardoor niet hoe het moet?
Zit jouw kind in groep 8 en heeft hij moeite met leren?
Voorzie je problemen als hij straks naar het VO gaat?
Is de stof te lastig?
Is school juist veel te makkelijk en heeft hij op de basisschool nooit leren leren?
Is plannen lastig?

Dan is één op één begeleiding bij Kei Goed GeDaan echt iets voor jouw kind.
Samen met jouw kind ga ik op zoek naar de oorzaak en zorgen we op een leuke manier dat jouw kind beter gaat rekenen, lezen, spellen en leren.

Zo kan een kind beter leren spellen en/of lezen door te werken met de methode Taal in Blokjes.
In de training ‘Alle teksten de baas‘ leer je goed begrijpend lezen.
De RekenBootCamp brengt uitkomst voor kinderen die beter leren wanneer zij bewegen.
Met het programma ‘SLiM naar de brugklas‘ wordt elk kind voorbereid op de middelbare school.
Er zijn zoveel meer mogelijkheden om aan te sluiten bij de behoefte van jullie kind.
Stuur een bericht via het contactformulier dan neem ik zo snel mogelijk contact met jullie op. Samen kijken we naar een passend programma.

Waar vindt de begeleiding plaats?

De begeleiding kan zowel op school als in de praktijk op Hoogland plaatsvinden.
Bij begeleiding op school worden de tijden afgestemd met de leerkracht.
SLiM naar de brugklas en de BootCamps worden op verschillende plaatsen aangeboden.

Prijzen Remedial Teaching

Intakegesprek gratis
50 minuten kindcontact, 10 min voor- nawerk € 55.00  per uur
Arrangement begeleiding op aanvraag
Contact met school en ouders € 55.00  per uur
Schrijven van grote verslagen € 55.00  per uur
Reiskosten Hoogland, Nieuwland en Kattenboek gratis
Reiskosten daarbuiten, gerekend vanaf de praktijk € 0.29 per kilometer